Abhazya Devlet Televizyon Kurumunun Kuruluş Tarihi

Abhazya’da devlet televizyonunun kurulmasında 1977-1978 olayları büyük etken olmuştur. Bu tarihlerde Abhaz toplumunun önde gelen yazarları hükümete mektup yazarak, Gürcü hükümetinin Abhaz halkının gürcü etnik kültüründe kaybolmasını, asimile olmasını hedefleyen politikasına karşı olduklarını belirttiler. Gürcistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Plenumu talimatı ile bölge parti komitesi mektupta belirtilen gerçekleri inkâr eder ve mektubu yazanları kınar. Otonom devletin yerli halkı plenumun bu kararını halkın haklarını ihlal, milli özgürlük ve egemenliğini kısıtlama çabası olarak kabul eder. Abhazya genelinde miting ve eylemler başlar.  Merkezi yönetimi  örgütsel ve ekonomik önlemler ile etnik çatışma çıkarmaya çalışır.

 Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi, Sovyetler Birliği Bakanlar Topluluğu ve Tüm Rusya Sendikaları  Merkez Konseyinin,  Abhazya devlet televizyonunun kurulması ile ilgili ‘Sovyetler Birliği Bakanlar Kabini Devlet Televizyon ve Radyo Komitesine, Sovyetler Birliği İletişim Endüstrisi ve İletişim Bakanlığına üç ay içerisinde Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin devlet televizyonunun kurulması için mobil televizyon istasyonu ve gerekli tüm ekipmanlarla donatılması talimatından bahseden , “Abhazya Sovyetler Birliğinin ekonomik ve kültürel kalkınma planı” kararını açıklaması ile ülkede kitlesel karışıklıklar başlar.
İzleyenlerle anadilde buluşma imkânı sağlayan bu Karar, Abhazya Devlet Televizyonunun tarihinde bir dönüm noktası olur.   
Abhazya Televizyonu ilk yayınını 6 Kasım 1976 senesinde yapar. Tam saat 19:00 da televizyon ekranları başkentin görüntüsüyle açılır. O gün Suhum, Lıhnı, Eşera, Kutol, Tkorçal, Bzıp, Gagra, Pitsunda ve Abhazya’nın tüm köşesinde insanın içini ürperten halk şarkısının nameleri ekrandan evlere yayılır. Ve Abazacada “İyi akşamlar sayın seyirciler’ kelimeleri yerini alır. Bir buçuk saat süren program halk müzisyenlerinin yer aldığı konser ile son bulur. 

Abhaz televizyonunun kuruluşu ve gelişiminde öne çıkan birkaç dönem bulunmaktadır..
Birinci dönem – Kuruluş. 1978 Temmuz ayından 1978 6 Kasım tarihine kadar düzenlenen müzakereler ve 1978 7 Haziran tarihinde düzenlenen seçmeler ile gerekli teknik ve sanat personeli belirlenir. Bu süreçte Televizyon ve Radyonun genel olarak basının etkinlikleri şekillenmeye başlar. 

İkinci dönem – 1978 senesi Nisan ayından 1985 tarihine kadar süren süreç, bağımsız ve etkin Abhaz basınının ve televizyon muhabirliğinin kurum ve gelişimi ile sınırlanır. Söz konusu dönemde televizyon, toplumu sosyal süreçler hakkında uyarmayı ve kendi planları doğrultusunda teşvik etmeyi hedeflemekteydi. 

Üçüncü dönemin başları 1985 senesinin ortasıdır. Bu dönem organizasyon ve program etkinliklerinin yenilenmesi ve seyircilerle bağları sağlamlaştıracak metot ve yolların aranması ile öne çıkar.

Daha sonrasında ulusal ve siyasi temelde çatışmaların başladığı 1989 senesinden itibaren televizyon muhabirliğinin kalitesi değişir. Televizyon sadece gerçek verileri kullanarak, dönemin kilit konuları hakkında kamuoyunu bilgilendirerek, yönetimin doğru kararlar vermesine yardımcı olur. 

Yeniden yapılanma sürecinde televizyonda muhabirin, yorumcunun, köşe yazarının ön plana çıktığı programlar yapılmaya başlar. Bu tür programların yapılmasının temelinde enformasyon ambargosunun kalkması değil yayın artışı yatmaktadır. Programlar değişir, tarz ve tematik çeşitlilik yaratılır, daha aktüel ve daha hızlı olur. Spiker tarafından sunulan haberler notlar, raporlar, fotoğraflar, yorumlar, performanslar ve röportajlarla kombine edilir. Daha önce teknik ekipman eksikliği nedeni ile sıklıkla yayınlanamayan video materyaller mümkün oldukça çok yayınlanır. 

Zamanla yavaş yavaş haber bülteni şekillenir:
1) Toplumsal ve siyasi yaşam haberleri
2) Ekonomi haberleri
3) Yorum seslendirmeleri ile yurtdışından haberler 
4) Kültür haberleri
5) Spor haberleri
6) Hava durumu 
1980 yıllarında Abhazya televizyonu, yurtdışındaki televizyon kanalları ile sanatsal temaslar kurar. Önceden ülkenin yaşam biçimi iş ziyaretinde bulunan yabancı sunucular tarafından aydınlatılırken, artık ortak programlar yapmaya başlanır. Bunun ilk örneği ger ontoloji üzerine yapılan yarım saatlik program ‘Lıhnı – Tokio’ olmuştur. Ortak hazırlanan program “Aasahi Tv”nin ‘Büyük Japonya haberleri’ programına dahil edilir.  

Abhazya Sovyetler Birliği Yüksek Kurulunun talimatı ile 10 Eylül 1991 senesinde Abhazya Sovyetler Birliği Televizyon ve Radyo Yayın Komitesinin ismi Abhazya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu olarak değiştirilir.
Son gelişmeler
İlan ve Tebrik Mesajları
Abhazya Devlet Başkanlığı seçimleri - 2014